Enckeplatz 2   I  20355 Hamburg  I  d.mundkowski@gmail.com  I  +49 (0)15128721187